Akademicy pomogą tworzyć wykaz czasopism

<##> naukowe weźmie udział w tworzeniu
ministerialnej listy punktowanych periodyków i recenzowanych materiałów z
konferencji międzynarodowych. ministerstwo już uruchomił rekrutację do
zespołów doradczych. – Zainteresowanie jest spore…

Wyższe stypendia dla studentów, ale z limitem

eskalacja wsparcia dla żaków za wybitne osiągnięcia naukowe,
artystyczne lub sportowe przewiduje plan nowego rozporządzenia w
sprawie ministerialnych stypendiów dla studentów i młodych naukowców
przygotowany poprzez ministerstwo nauki i…