Koniec z przechowywaniem kopii dowodów studentów

 Uczelnie przestaną przechowywać kopie dowodów osobistych studentów
– zapowiada resort Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zmiany w poniekąd
mają zacząć obowiązywać odkąd roku akademickiego 2019/2020.


brak podanego kodu w bazie